TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bij de Zussen en op alle met de Bij de Zussen aangegane overeenkomsten voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Door het gebruik van de internetsite van Bij de Zussen en/ of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bij de Zussen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Op alle bestellingen bij Bij de Zussen zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing.

Bij de Zussen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/ of aan te vullen. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat je de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In geval van vragen kan per e-mail contact met Bij de Zussen opgenomen worden: info@bijdezussen.nl

PRODUCTEN/ AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld en/ of beschreven op de website en/ of schriftelijke aanbiedingen. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.

Bij de Zussen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Bij de Zussen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Bij de Zussen, gelden voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

PRIJZEN

De genoemde prijzen voor de producten zijn in euro`s inclusief BTW.

BESTELLINGEN EN RETOURNEREN

Bij de Zussen levert uit na ontvangst van betaling. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 werkdagen de producten zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld hiervoor, dan draagt Bij de Zussen zorg voor terugbetaling binnen 14 werkdagen, na ontvangst van het geretourneerde product en/ of producten, van het door de klant aan Bij de Zussen betaalde. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hiermee rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Bij de Zussen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bij de Zussen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

LEVERING

Bij de Zussen doet haar uiterste best de bestellingen binnen 5 werkdagen na betaling uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Bij de Zussen is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TNT post.

PRIJZEN & BETALINGEN

Bij bestellingen via de internetsite kan enkel vooraf worden betaald: de klant maakt het verschuldigde bedrag over op bankrekeningnummer: NL50ABNA 044 17 74 326 t.n.v. Bij de Zussen te Haren GN, onder vermelding van besteldatum en ordernummer.

Online betalen via IDEAL is mogelijk.

GARANTIE

Bij de Zussen garandeerd de deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Bij de Zussen op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 90 werkdagen na aankoop gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Bij de Zussen eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Uitgezonderd van garantie zijn items die :

  • Vlekken vertonen die zijn ontstaan in het metaal, leer, waxcord of stenen door; haarspray, alcohol, parfum, cosmetica of andere vloeibare substanties
  • Metaal vertonen, dat verkleurd is door contact met water
  • Natuurlijke slijtage vertonen; leer, waxcord bandjes en (half)edelstenen kunnen slijten of verkleuren
  • Metaal vertonen, dat verkleurd is door de zuurtegraad/PH waarde van de huid
  • Klachten vertonen die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de items
  • Onderdelen vertonen die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen

Voor zover de fabrikant van onze materialen nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Bij de Zussen overgenomen.

COPYRIGHT

Niets van deze site (afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder dit eerst te overleggen met Bij de Zussen.

DIVERSEN

Bij de Zussen is gevestigd te Haren (GN) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen KvK nummer: 01141825

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Bij de Zussen geen aansprakelijkheid nemen.

 

© 2010 - 2024 Bij de Zussen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel